Blog Archives

FFAIR BRIODAS – WEDDING FAYRE 30th September 11:00 – 3:30

Wedding Fayre exhibitor ddwy ieithog poster

FFAIR BRIODAS – WEDDING FAYRE

Wedding Fayre exhibitor ddwy ieithog poster

ART WORKSHOP – Wildlife & Drawing Class with local artist Chris Pugh- CHANGE OF DATE

Art Workshop Poster

TACLA

Tacla Poster

Wedding Fayre – Sunday 30th September 2018. Save the Date….

SAVE THE DATE for our WEDDING FAYRE – SUNDAY 30th SEPTEMBER 2018.

Wedding Fayre save the date

Special ‘Afternoon Tea’ for two or more……

Come and join us for our Special ‘Afternoon Tea’ for two. £25

A glass of Prosecco, speciality Teas and Coffee with a selection of sandwiches & cakes with all the trimmings

Served between 2:30 – 5:00pm

Book your table on 01650 511 999

bookings@brigandsinn.com

SUL Y TADAU / FATHERS DAY

Dewch i ymuno a ni ar ddiwrnod arbenig i ddathlu SUL Y TADAU.

Gyda bwydlen sbesial ar gyfer y diwrnod o 12:00 – 2:30pm

Ffoniwch: 01650 511 999

Come and join us to celebrate the special day of FATHERS DAY

Special menu for the occasion from 12:00 – 12:30pm

Book your table on: 01650 511 999

bookings@brigandsinn.com

Sul y Pasg

Dewch i ymuno a ni yma yn y Brigands Inn, Mallwyd ar  ddiwrnod  1af o Ebrill, sef Sul y Pasg.

Mae bwydlen sbesial ar gyfer y diwrnod ac fe fydd Croeso cynnes yn eich aros.

Archebwch eich bwrdd ar : 01650 511 999

Billy Thompson & Band – Performing Live Gypsy Style Music

Dewch i ymuno a ni am noson o gerddoriaeth fyw gyda Billy Thompson a’i Fand. Mae Billy wedi’u hyfforddi ar y ffidl yn yr arddull glasurol byrfyfyr ac yn perfformio mewn mwy nag un dull o gerddoriaeth;  ond ar nos Wener 27ain o Ebrill edrychwn ymlaen i glywed Billy yn ein diddanu yn steil gerddoriaeth y  ‘Sipsiwn’. Gyda Billy ar y noson fydd Eryl Jones ar y gitar/llais/mandolin; Neil Browning yn chwarae’r gitar/accordian; Ivor Aldred ar yr harmonica gyda Greg Robley ar y bas.

Cofiwch archebu eich tocyn am £12.50 sydd yn cynnwys tamed i’w fwyta drwy gysylltu a ni:  01650 511 999.  Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

Come and join us for a great evening of live entertainment with Billy Thompson & his Band. Billy is a classically trained improvising violinist performing in numerous different styles;  but on Friday 27th of April 2018  we look forward to hearing him play GYPSY style music with his highly popular band. With Billy on the night will be Eryl Jones on the Guitar/Voice/Mandolin; Neil Browning on Guitar/Accordian; Ivor Aldred on the Harmonica with Greg Robley on the Bass.

Don’t forget to book your ticket  for £12.50 to include a bite to eat on:  01650 511 999.       We look forward to welcoming you.

 

 

 

Easter Sunday Dinner

Enjoy Easter Sunday with us here at the Brigands Inn.

Reserve your table on 01650 511 999 or send us an e.mail

bookings@brigandsinn.com