Blog Archives

Billy Thompson & Band – Performing Live Gypsy Style Music

Dewch i ymuno a ni am noson o gerddoriaeth fyw gyda Billy Thompson a’i Fand. Mae Billy wedi’u hyfforddi ar y ffidl yn yr arddull glasurol byrfyfyr ac yn perfformio mewn mwy nag un dull o gerddoriaeth;  ond ar nos Wener 27ain o Ebrill edrychwn ymlaen i glywed Billy yn ein diddanu yn steil gerddoriaeth y  ‘Sipsiwn’.

Cofiwch archebu eich tocyn am £12.50 sydd yn cynnwys tamed i’w fwyta drwy gysylltu a ni:  01650 511 999.  Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

Come and join us for a great evening of live entertainment with Billy Thompson & his Band. Billy is a classically trained improvising violinist performing in numerous different styles;  but on Friday 27th of April 2018  we look forward to hearing him play GYPSY style music with his highly popular band.

Don’t forget to book your ticket  for £12.50 to include a bite to eat on:  01650 511 999.       We look forward to welcoming you.

 

 

 

Easter Sunday Dinner

Enjoy Easter Sunday with us here at the Brigands Inn.

Reserve your table on 01650 511 999 or send us an e.mail

bookings@brigandsinn.com

Easter Sunday Lunch

Mothering Sunday 11th March 2018

Reserve your table for Mother’s Day treat

Tel N0: 01650 511 999