Sul y Pasg

Dewch i ymuno a ni yma yn y Brigands Inn, Mallwyd ar  ddiwrnod  1af o Ebrill, sef Sul y Pasg.

Mae bwydlen sbesial ar gyfer y diwrnod ac fe fydd Croeso cynnes yn eich aros.

Archebwch eich bwrdd ar : 01650 511 999

Book Now

Share

Share on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on FacebookShare on RedditTweet about this on Twitter