Billy Thompson & Band – Performing Live Gypsy Style Music

Dewch i ymuno a ni am noson o gerddoriaeth fyw gyda Billy Thompson a’i Fand. Mae Billy wedi’u hyfforddi ar y ffidl yn yr arddull glasurol byrfyfyr ac yn perfformio mewn mwy nag un dull o gerddoriaeth;  ond ar nos Wener 27ain o Ebrill edrychwn ymlaen i glywed Billy yn ein diddanu yn steil gerddoriaeth y  ‘Sipsiwn’. Gyda Billy ar y noson fydd Eryl Jones ar y gitar/llais/mandolin; Neil Browning yn chwarae’r gitar/accordian; Ivor Aldred ar yr harmonica gyda Greg Robley ar y bas.

Cofiwch archebu eich tocyn am £12.50 sydd yn cynnwys tamed i’w fwyta drwy gysylltu a ni:  01650 511 999.  Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

Come and join us for a great evening of live entertainment with Billy Thompson & his Band. Billy is a classically trained improvising violinist performing in numerous different styles;  but on Friday 27th of April 2018  we look forward to hearing him play GYPSY style music with his highly popular band. With Billy on the night will be Eryl Jones on the Guitar/Voice/Mandolin; Neil Browning on Guitar/Accordian; Ivor Aldred on the Harmonica with Greg Robley on the Bass.

Don’t forget to book your ticket  for £12.50 to include a bite to eat on:  01650 511 999.       We look forward to welcoming you.

 

 

 

Book Now

Share

Share on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on FacebookShare on RedditTweet about this on Twitter